Nieuwsberichten

Update januari 2019

By januari 28, 2019 januari 30th, 2019 No Comments

In december is er een inloopbijeenkomst gehouden voor omwonenden. Met de gemaakte opmerkingen die avond zijn we aan de slag gegaan. Op korte termijn zal er nog een terugkoppeling plaatsvinden met de omwonenden.

Inmiddels worden de laatste onderzoeken gedaan en is de architect gestart met de eerste opzet van het plan. Na goedkeuring van deze plannen bij de gemeente kan naar verwachting het bestemmingsplan ingediend worden in het 1e kwartaal van 2019.

Wij zijn voornemens om in het 4e kwartaal van 2019 te starten met de verkoop.