Voortgang en planning 12-06-2020

Samen met de architect, het tekenbureau en de constructeur zijn we gestart met het maken van het definitief ontwerp van de woningen en appartementen. Ook de nutspartijen worden hierbij betrokken. Verder wordt er druk gewerkt aan het ontwerp van de openbare inrichting (de civiele techniek, dus de kabels, leidingen etc in de grond), en de landschapsarchitect maakt een voorstel inclusief beplanting voor de openbare ruimte. De gemeente gaat dit voorstel beoordelen.

Eind mei is het bestemmingsplan in de gemeenteraad behandeld en vastgesteld. Afhankelijk van de reacties kunnen wij vervolgens voor de zomervakantie onze aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het uitgewerkte plan Hof van Liz indienen. Medio september 2020 zouden we dan kunnen starten met de verkoop.  Nogmaals, we hebben nog een aantal procedures te volgen en het blijft daarmee een voorlopige prognose!