Planning 10-02-2020

Afhankelijk van de reacties op het ontwerpbestemmingsplan hopen wij eind tweede kwartaal 2020 een definitief bestemmingsplan te hebben. De omgevingsvergunning voor het uitgewerkte plan ‘Hof van Liz’ kan hierna ingediend worden. Vervolgens kunnen we rond de zomer starten met de verkoop. Er moeten echter nog diverse procedures doorlopen worden voordat we definitief in verkoop kunnen. We doen er alles aan om dit traject zo zorgvuldig mogelijk af te ronden!