Ontwerpbestemmingsplan 31-01-2020

In september 2019 heeft de gemeenteraad ingestemd met de stedenbouwkundige opzet van het plan. Hierna is Van Wijnen met verschillende partijen in overleg geweest over de planuitwerking. Het ontwerpbestemmingsplan is inmiddels in procedure. Vanaf 31 januari tot en met 12 maart 2020 ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage bij de gemeente. Hierop kunt u reageren (de zogeheten zienswijze). Het ontwerpbestemmingsplan in online in te zien op ruimtelijkeplannen.nl of op papier in het Huis van Leusden. Hiervoor dient u wel eerst een afspraak te maken met het omgevingsloket.